FAQs Complain Problems

News

कम्पोष्ट मल विक्री

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
रु.२००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) कर उपशाखामा रकम बुझाउने (मल मात्रको)                 ख) ढुवानी आफैं गर्नुपर्ने