FAQs Complain Problems

News

भक्तपुर नगरपालिकाबाट मिति २०७९।८।२५ गते प्रकाशित सूचना अनुसार प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदमा प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचीमा पर्न सफल उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुनेसम्बन्धी सूचना !