FAQs Complain Problems

News

भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्यानिटेशन उपशाखा प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
रु.१०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन दर्ता