FAQs Complain Problems

News

मृतक जीवजन्तु हटाउने

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्यानिटेशन उपशाखा÷शाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
रु.१०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन दर्ता                                 

 ख. फोन नम्बर ६६११५२२ मा जानकारी दिने