FAQs Complain Problems

News

सन्दर्भ सेवा (Reference services)

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
पुस्तकालय प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका जनज्याेति पुस्तकालयञ
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

क) पुस्तकालयकाे सदस्यता कार्ड                

प्रक्रिया: 

 क) सन्दर्भ पुस्तकहरू पुस्तकालयमा स्वयं बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने ।