FAQs Complain Problems

News

नागरिकता र प्रतिलिपि सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

1 तोकिएको फारम भर्ने र आमा र बुबाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
2 जन्म दर्ता प्रमाण  पत्रको प्रतिलिपि
3 बिबाहित महिलाको हकमा पनि तथा आमा र बुबाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
4 बसैसरी आएको हकमा बसी सरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
5 बिबाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ( बिबाह को हकम)
6 दुवै कान देखिने पासपोर्ट फोटो २ प्रति
7 चालु आ.व.सम्मको सफाई , मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्विकृत भएको कागजपत्र
8 कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कर्यलयको सिफारिस
9 प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि  

 

प्रक्रिया: 

निवेदक सहित तोकिएको कागजहरु पेश गर्ने
वाडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा सचिबले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
निबेदन दर्ता गर्ने
आवश्यकता अनुसार स्थानिय प्रहरीको सर्जमिन मुचुल्का माग गर्ने
निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने