FAQs Complain Problems

News

व्यवसायको नयां दर्ता श्रेणी परिवर्तन, लगत कट्टा

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निवेदन .दस्तुर रु.१०।– प्रमाण पत्र दस्तुर रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन पत्र                                               ख) वडा कार्यालयको सिफारिस                                 ग) नागरिकताको प्रतिलिपि