FAQs Complain Problems

News

भक्तपुर नगरपालिकाको नगर प्रहरी सेवा करारमा लिनेसम्बन्धी सूचना !

प्रतियोगितात्मक परीक्षा पाठ्यक्रम २०८०

भक्तपुर नगरपालिकाको नगर प्रहरी सेवाकाे लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षा पाठ्यक्रम २०८० यसै सूचनासँगै राखिएको छ ।

Supporting Documents: