FAQs Complain Problems

News

भक्तपुर नगरपालिकाबाट मिति २०७९।८।२५ गते प्रकाशित सूचना अनुसार कृषि स्नातक प्राविधिक पदमा निवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुनेसम्बन्धी सूचना !