FAQs Complain Problems

News

प्रयोग शाला सेवा

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
ल्याव टेक्निसियन/ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
परीक्षण आदेशानुसार/तोकिए अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

परीक्षण आदेशानुसार   तोकिए अनुसार   तिरेको रसिद