FAQs Complain Problems

News

पुस्तकालय सदस्यता दिने

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
पुस्तकालय प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका जनज्याेति पुस्तकालय
सेवा शुल्क: 
सदस्यता शुल्क रु.१००।– शुरुमा नविकरण प्रतिवर्ष रु. १००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदनका साथ २ प्रति फाेटाे                                                    ख) नागरिकता प्रतिलिपि                                        ग) नगरवासी हुनुपर्ने