FAQs Complain Problems

News

कम्पोष्ट मल विक्री

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

क) कर उपशाखामा रकम बुझाउने (मल मात्रको)                

ख) ढुवानी आफैं गर्नुपर्ने