FAQs Complain Problems

News

पर्यटक सेवा शुल्क

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
क) गैर सार्क रु. १५००।– वा १५ डलर, ख) सार्क तथा छिमेकी राष्ट्र चीन प्रति व्यक्ति रु. ५००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

पस्स्पोर्ट