FAQs Complain Problems

News

कार्यक्रम स्थल बुकिङ्ग

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
प्रति दिन संस्था १०००।– र प्रति दिन ब्यक्ति रु.१५००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन                                   

ख) स्यानिटेशन शाखाको शिफारिस