FAQs Complain Problems

News

मञ्चको सामान सेवा

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
क्रमानुसार उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
पुरा रु. १५००।–, आधा रु. ७५०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

 निवेदन                                                  

  ख) शुल्क र धरौटी