FAQs Complain Problems

News

शववाहन सेवा

लाग्ने समय: 
तत्काल
जिम्मेवार अधिकारी: 
शव वाहन ईकार्ई प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
नगरबाट भक्तपुर जिल्लाभित्र अस्पताल रु. १५०।, गा.वि.स.बाट भक्तपुर जिल्लाभित्र रु.३००।– नगरबाट भक्तपुर जिल्ला बाहिर (उपत्यका तथा बनेपा र धुलिखेलसम्म) रु. ४००।–, गा.वि.स.बाट जिल्ला बाहिर (उपत्यका तथा बनेपा र धुलिखेलसम्म) रु. ५००।
आवश्यक कागजातहरु: 

शववाहन सेवा  चाहिएमा