FAQs Complain Problems

News

शिशु स्याहार मासिक शुल्क

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
रु. ६२५।–
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन