FAQs Complain Problems

News

नक्सा फाराम दस्तुर

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
५००
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन