सूचना तथा समाचार

भक्तपुर नगरपालिका नगर क्षेत्रभित्र नक्सापास नगरी निर्माण भएका तथा नक्सा पास गरी हेरफेर गरी निर्माण गरेका भवनहरु सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना !

भक्तपुर नगरपालिकाको पुननिर्माण योजना र पालिका पार्श्वचित्र वेवसाईटमा राखिएको ।

भक्तपुर नगरपालिकाको पुननिर्माण योजना

http://bhaktapurmun.gov.np/sites/bhaktapurmun.gov.np/files/BKT%20MUN%20P...

पालिका पार्श्वचित्र

Pages