FAQs Complain Problems

News

सूचना तथा समाचार

भक्तपुर नपाबाट विदेशमा रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा रहेर हाल फर्कन चाहने नगरबासीहरुको तथ्यांक संकलन फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचना !

भक्तपुर नपाबाट विदेशमा रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा रहेर हाल फर्कन चाहने नगरबासीहरुको तथ्यांक संकलन फाराम भर्न तलको कुनै पनि Link मा क्लिक गर्नुहोस् ।यो विवरण फारामको लिन्क भक्तपुर नगरपालिकाको वेवसाइट

भक्तपुर नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग गर्नेहुने महानुभावहरु तथा संघसंस्थाहरुको नामावली (मिति २०७७।२।१८ गतेसम्म)

भक्तपुर नगरपालिका र तिलगंगा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा संचालित सामुदायिक आँखा केन्द्र, च्याम्हासिंहको सूचना !

भक्तपुर नगरपालिकाको देवाली पूजा र मातातीर्थ औंसीको सूचना !

Pages