२०७४ चैत्र २० गतेदेखि प्रत्येक मंगलबार बेलुका ७:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म भक्तपुर एफ.एम.मा भक्तपुर नगरपालिकाका गतिविधिहरुबारे जानकारी सहितको जनचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम संचालन हुँदैछ । सुन्न नभुल्नुहोला ।

आधारभुत तह कक्षा ८ उतीर्ण २०७४ को स्तर वृद्धि पुरक परीक्षा सञ्चालन र परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी भनपाको सुचना