भनपाका गतिविधिहरुबारे जानकारी सहितको जनचेतनामुलक रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक मंगलबार बेलुकी ७:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म भक्तपुर एफ.एम.मा प्रसारण हुदैँछ । सुन्न नभुल्नु होला ।

आधारभुत तह कक्षा ८ उतीर्ण २०७४ को स्तर वृद्धि पुरक परीक्षा सञ्चालन र परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी भनपाको सुचना