अन्तरनगर कराँते प्रतियोगिता सम्बन्धी भक्तपुर नपाको सूचना