रेडियो प्रस्तोता तथा प्राविधिक तालिमसम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना