ब्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी जानकारी तपाईले आफ्नाे ब्यक्तिगत घटना दर्ता अब घरमै बसि अनलाईन मार्फत गर्नसक्नुहुनेछ । मोजिला ब्राउजरमा http://116.90.234.162:804/ नम्बर राखि आफ्नो विवरण भर्नुहोस र आफ्नो मोबाईलमा आएको टोकन नम्बर लिई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई प्रमाण-पत्र लिनुहोस ।

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रोहित राज पोखरेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
राम गोबिन्द श्रेष्ठ इन्जिनियर सम्पदा ९८४१३६३५४६
दिल भक्त जयना इन्जिनियर