कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
राम गोबिन्द श्रेष्ठ बरिष्ठ इन्जिनियर शाखा प्रमुख (योजना/सम्पदा शाखा) ९८४१३६३५४६
यामलाल अधिकारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष ९८५१२७५१११
दिल भक्त जयना इन्जिनियर आयोजना प्रमुख (देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना) ९८४१३९४५३७
रेभिड कुस्मा जिन्सी अधिकृत शाखा प्रमुख (जिन्सी उपशाखा) ९८४१३५८०५९
गणेश लाल फोजु कानुन अधिकृत शाखा प्रमुख (मुद्दा उपशाखा) ९८४१४४६८८८
भुपाल मूल पुस्तकालय अधिकृत सूचना अधिकारी ९८४१४०२०६०
प्रभाष कुमार चालिसे कर अधिकृत शाखा प्रमुख (कर उपशाखा) ९८५११४९६४७
अोम हरि था श्रेष्ठ इन्जिनियर शाखा/अायोजना प्रमुख (नक्सा/तुमचो जग्गा एकीकरण आयोजना) ९८४१२८५१४५
अम्बिका धाैभडेल प्रशासन अधिकृत शाखा प्रमुख (प्रशासन शाखा) ९८४११३१५५६
दिलिप कुमार सुवाल शाखा अधिकृत शाखा प्रमुख (श्यानिटेशन शाखा) ९८४१४३२८६८
सुर्य भक्त खर्बुजा इन्जिनियर शाखा प्रमुख (सम्पदा उपशाखा) ९८४१५१४१६२
गाैतम प्रसाद लासिवा शाखा अधिकृत शाखा प्रमुख (पर्यटक सेवा केन्द्र) ९८४१३००८००
दामोदर सुवाल शाखा अधिकृत शाखा प्रमुख (पर्यटक सुचना केन्द्र) ९८४९८२५१००
विनोद आगन्जा अन्तरिक लेखा परिक्षक शाखा प्रमुख (अालेप शाखा) ९८४१३५८४९६
रामसुन्दर सुजखु ना.सु शाखा प्रमुख (अार्थिक प्रशासन शाखा) ९८४१३५८४५०
काशिलाल प्रजापति ना.सु शाखा प्रमुख (प्रेस उपशाखा) ९८४१४३९४८६
यामलाल अधिकारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष 9851142885