FAQs Complain Problems

News

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
इन्द्र प्रसाद बस्याल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष ९८५१२७५१११
दिल भक्त जयना आ. इन्जिनियर आयोजना प्रमुख (देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना) ९८४१३९४५३७
रेभिड कुस्मा शाखा अधिकृत शाखा प्रमुख (सहकारी शाखा) ९८४१३५८०५९
गणेश लाल फोजु कानुन अधिकृत शाखा प्रमुख (मुद्दा उपशाखा) ९८४१४४६८८८
भुपाल मूल पुस्तकालय अधिकृत सूचना अधिकारी ९८४१४०२०६०
प्रभाष कुमार चालिसे कर अधिकृत शाखा प्रमुख (कर उपशाखा) ९८५११४९६४७
ओम हरि थाश्रेष्ठ आ. इन्जिनियर शाखा/अायोजना प्रमुख (नक्सा/तुमचो जग्गा एकीकरण आयोजना) ९८४१२८५१४५
रामगोबिन्द श्रेष्ठ बरिष्ठ अधिकृत शाखा प्रमुख (योजना/सम्पदा शाखा) ९८४१३६३५४६
दिलिप कुमार सुवाल शाखा अधिकृत शाखा प्रमुख (श्यानिटेशन शाखा) ९८४१४३२८६८
सुर्य भक्त खर्बुजा सिभिल इन्जिनियर शाखा प्रमुख (सम्पदा उपशाखा) ९८४१५१४१६२
गाैतम प्रसाद लासिवा शाखा अधिकृत शाखा प्रमुख (पर्यटक सेवा केन्द्र) ९८४१३००८००
दामोदर सुवाल प्रशासन अधिकृत शाखा प्रमुख (प्रशासन शाखा) ९८४९८२५१००
विनोद आगन्जा अन्तरिक लेखा परिक्षक शाखा प्रमुख (अालेप शाखा) ९८४१३५८४९६
रामसुन्दर सुजखु लेखापाल शाखा प्रमुख (अार्थिक प्रशासन शाखा) ९८४१३५८४५०
काशिलाल प्रजापति ना.सु शाखा प्रमुख (प्रेस उपशाखा) ९८४१४३९४८६
कृतिका प्रजापति स्वकीय सचिव शाखा प्रमुख (प्रमुखज्यूको निजी सचिवालय) 9849344822
जौबन कोजु कम्प्युटर अधिकृत प्रमुखज्यूको निजी सचिवालय jauvan@gmail.com ९८५१०५६६७६
विजय जती आ. इन्जिनियर नक्सा उपशाखा 9841432582
श्रीकृष्ण न्याईच्याई सिभिल इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा 9841430366
विश्वनाथ सुजखु आ. इन्जिनियर नक्सा उपशाखा ९८४१२९९९९३
उर्मीला शाख आ. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा 9841432582
दिपेन्द्र प्रजापति शाखा अधिकृत समाज कल्याण तथा शिशु स्याहार (शाखा प्रमुख) ९८४१३००२२२
सुशिल बासी सिभिल इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४३०३३३४७
रोशना न्याईच्याई ना.सु जिन्सी शाखा (शाखा प्रमुख) ९८४१५८०२३३
विजयराम कोजू सब–इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा (ख्वप अस्पताल निर्माण आयोजना प्रमुख) ९८५११८५१७७
राजु दुवाल आ. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४९७४६८१४
प्रकाश खाइजु कम्प्युटर इन्जिनियर प्रविधि परामर्श (हाल कर शाखा) ९८४१४३०६६३
राजन सुवाल सिभिल इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४९८५७७२२
किशोर दुमरु सिभिल इन्जिनियर ९८५११९००५८
सुरेश तुईतुई सिभिल इन्जिनियर ९८४१७९१५०७
कृष्णगोविन्द सुवाल ना.सु प्रशासन शाखा ९८४१३९५१४९
दिव्यलक्ष्मी बज्राचार्य ना.सु आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१३९३५३०
विष्णु केशरी जोशी ना.सु कर उपशाखा ९८४९१७६०३६
मोहन देबी ब्याञ्जु ना.सु कर उपशाखा ९८४१२३८२४८
बद्रिराम छुस्याबाग ना.सु नक्सा उपशाखा ९८४१९८७८३८
गिता फैजु कम्प्युटर अपरेटर(पाँचौ) नक्सा उपशाखा ९८४१२५५४४५
राध्येश्याम प्रजापति ना.सु जिन्सी शाखा ९८७५४७२०
कृष्ण बहादुर मुग्राती ना.सु मुद्दा उपशाखा ९८४१३९५११९
राजकुमार त्वायना ना.सु मुद्दा उपशाखा ९८४१४९५८११
हरिराम कुसी ना.सु जिन्सी शाखा ९८४११३१४५०
रुपना श्रेष्ठ ना.सु मर्मत उपशाखा (शाखा प्रमुख) ९८४१५९६४७८
धनलक्ष्मी त्यात कम्प्युटर अपरेटर(पाँचौ) भक्तपुर मासिक ९८४१५४०६४६
निरज सैंजु सब–इन्जिनियर देको मिवा इतापाके आवास आयोजना ९८५१११४१२१
बर्तराम मानन्धर सब–इन्जिनियर देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना ९८४१३३४४६१
साबीत्री प्रजापति लेखापाल देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना ९८४१४३२३३३
कृष्ण कुमारी महर्जन फोटोग्राफर प्रमुखज्यूको निजी सचिवालय ९८६९०८६३६८
रामजंग कुँवर खरिदार प्रशासन शाखा ९८४१३९४५०८
कदम कुमारी के.सी. कम्प्युटर अपरेटर(चौथो) प्रशासन शाखा ९८०८८२३१७१
रमिता थापाश्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर(चौथो) प्रशासन शाखा ९८४१४७८४३२
बासुकृष्ण गोसाई कम्प्युटर अपरेटर(चौथो) आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१९८७४५९
राजन बनमाला कम्प्युटर अपरेटर(चौथो) योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८६००७७५०४
श्रीलक्ष्मी ह्योंग अ.सब–ईन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४३७८७६३३
आषिश ध्वजु अ.सब–ईन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५११९४५८५
अर्जुन खाइतु अ.सब–ईन्जिनियर कर उपशाखा ९८४१६२१३८२
न्हुज किजु कम्प्युटर अपरेटर(चौथो) कर उपशाखा ९८४३५७८७१२
अनिता गाईजु अ.सब–ईन्जिनियर सम्पदा उपशाखा ९८४१०४८५५५
रुकेश त्वानाबासु अ.सब–ईन्जिनियर सम्पदा उपशाखा ९८४९८५७५८५
विष्णु प्रसाद ख्याजू खरिदार नक्सा उपशाखा ९८४१६२१५४७
आरजु सुवाल अ.सब–ईन्जिनियर नक्सा उपशाखा ९८४१५५८९२१
राजन कर्माचार्य कम्प्युटर अपरेटर(चौथो) मुद्दा उपशाखा ९८४१३६७८०७
श्रीराम कासिछ्वा कम्प्युटर अपरेटर(चौथो) समाज कल्याण तथा पुस्तकालय ९८४९१२९५५९
निलम प्रधानाङ्ग खरिदार दर्ता चलानी शाखा ९८४१०४४६३४
विश्‍वराम काेण्डा खरिदार दर्ता चलानी शाखा ९८४१५२०५३४
श्रीप्रसाद बासुकला खरिदार प्रेस उपशाखा ९८४१५६३३६५
प‌ंच बहादुर दुवाल खरिदार प्रेस उपशाखा ९८४१५६३३६५