कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रोहित राज पोखरेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५१२७५१११
राम गोबिन्द श्रेष्ठ इन्जिनियर योजना/सम्पदा शाखा ९८४१३६३५४६
दिल भक्त जयना इन्जिनियर डेको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना ९८४१३९४५३७
रेभिड कुस्मा जिन्सी अधिकृत जिन्सी उपशाखा ९८४१३५८०५९
गणेश लाल फोजु कानुन अधिकृत मुद्दा उपशाखा ९८४१४४६८८८
भुपाल मूल पुस्तकालय अधिकृत पुस्तकालय ९८४१४०२०६०
प्रभाष कुमार चालिसे कर अधिकृत कर उपशाखा ९८५११४९६४७
अोम हरि था श्रेष्ठ इन्जिनियर नक्सा/तुमचो जग्गा एकीकरण आयोजना ९८४१२८५१४५
उर्मिला शाख इन्जिनियर योजना शाखा ९८४१४३२५८२
अम्बिका धाैभडेल प्रशासन अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४११३१५५६
हरि बहादुर सुवाल इन्जिनियर वडा नं. ७ कार्यालय ९८५१०३७३६८
दिलिप कुमार सुवाल शाखा अधिकृत श्यानिटेशन शाखा ९८४१४३२८६८
सुर्य भक्त खर्बुजा इन्जिनियर सम्पदा उपशाखा ९८४१५१४१६२
श्रीकृष्ण न्याईच्याई इन्जिनियर योजना शाखा ९८४१४३०३६६
गाैतम प्रसाद लासिवा शाखा अधिकृत पर्यटन सेवा केन्द्र ९८४१३००८००
दामोदर सुवाल शाखा अधिकृत पर्यटन सुचना केन्द्र ९८४९८२५१००
बिकल मचामसी शाखा अधिकृत पर्यटन सुचना केन्द्र ९८४१५८००५५
विश्वनाथ सुजखु इन्जिनियर नक्शा उपशाखा ९८४१२९९९९३
दिपेन्द्र प्रजापति शाखा अधिकृत पर्यटन सेवा केन्द्र ९८४१३००२२२
विनोद आगन्जा अन्तरिक लेखा परिक्षक अालेप शाखा ९८४१३५८४९६