सूचना तथा समाचार

"कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६" र "भक्तपुर नगरपालिका सवारी दर्ता तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०७६" पारित

भक्तपुर नगरपालिकाको पाँचौं नगरसभाको आइतबार बसेको नगरसभाको बैठकले कला–संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवम् सम्बद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र भक्तपुर नगरपालिका सवारी दर्ता तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि छलफलपश्चात पारित गर्यो ।

‘भक्तपुर नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन निर्देशिका २०७६’, ‘भक्तपुर नगरपालिका खेलकुद प्रशिक्षकसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ पारित

भक्तपुर नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभाको बैठक शुक्रबार पनि चालु रह्यो । सो सभाले ‘भक्तपुर नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन निर्देशिका २०७६’, ‘भक्तपुर नगरपालिका खेलकुद प्रशिक्षकसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ पारित गर्यो ।

Pages