भग्नावशेष तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापनसम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना