भनपाका गतिविधिहरुबारे जानकारी सहितको जनचेतनामुलक रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक मंगलबार बेलुकी ७:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म भक्तपुर एफ.एम.मा प्रसारण हुदैँछ । सुन्न नभुल्नु होला ।

 

भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा संचालित घरदैलो नर्सिङ्ग सेवाको विवरण (२०७५ वैशाख मसान्तसम्म)