भनपाका गतिविधिहरुबारे जानकारी सहितको जनचेतनामुलक रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक मंगलबार बेलुकी ७:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म भक्तपुर एफ.एम.मा प्रसारण हुदैँछ । सुन्न नभुल्नु होला ।

देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाको नक्सापास गरी बनाइएका घरहरुको स्वीकृत नक्सा पेश गर्नेबारे सुचना