भक्तपुर नगरपालिकाको माैजुदा सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना