FAQs Complain Problems

News

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

भनपाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पताल भवन निर्माण आयोजनाको लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री तथा श्रम ठेक्कासम्बन्धी सूचना

भनपाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पताल भवन निर्माण आयोजनाको लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री तथा श्रम ठेक्कासम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने अासयको सूचना

भनपाको ख्वप अस्पताल निर्माण भवन निर्माण आयोजना RMC खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानको सूचना

सिसि क्यामेरा खरिद र जडान सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्रको अाव्हानको सूचना

Pages