FAQs Complain Problems

News

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

भक्तपुर नगरपालिकाको जेट मेसिन मर्मत गर्नेसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना!!!

भक्तपुर नगरपालिकाको लागि स्टेसनरी,प्रेसको सामान, गाडीको टायर ट्युब र सरसफाइका सामग्रीहरु खरिदसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

भनपाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पताल भवन निर्माण आयोजनाको लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री तथा श्रम ठेक्कासम्बन्धी सूचना

भनपाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पताल भवन निर्माण आयोजनाको लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री तथा श्रम ठेक्कासम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने अासयको सूचना

Pages