FAQs Complain Problems

News

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
विनोद आगन्जा अन्तरिक लेखा परिक्षक शाखा प्रमुख (अालेप शाखा) ९८४१३५८४९६
रामसुन्दर सुजखु लेखापाल शाखा प्रमुख (अार्थिक प्रशासन शाखा) ९८४१३५८४५०
काशिलाल प्रजापति ना.सु शाखा प्रमुख (प्रेस उपशाखा) ९८४१४३९४८६
जौबन कोजु कम्प्युटर अधिकृत प्रमुखज्यूको निजी सचिवालय jauvan@gmail.com ९८५१०५६६७६
विजय जती आ. इन्जिनियर नक्सा उपशाखा 9841432582
श्रीकृष्ण न्याईच्याई सिभिल इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा 9841430366
विश्वनाथ सुजखु आ. इन्जिनियर नक्सा उपशाखा ९८४१२९९९९३
उर्मीला शाख आ. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा 9841432582
दिपेन्द्र प्रजापति शाखा अधिकृत समाज कल्याण तथा शिशु स्याहार (शाखा प्रमुख) ९८४१३००२२२
सुशिल बासी सिभिल इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा (ख्वप अस्पताल निर्माण आयोजना प्रमुख) ९८४३०३३३४७
रोशना न्याईच्याई ना.सु जिन्सी शाखा (शाखा प्रमुख) ९८४१५८०२३३
विजयराम कोजू सब–इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा (ख्वप अस्पताल निर्माण आयोजना प्रमुख) ९८५११८५१७७
राजु दुवाल आ. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४९७४६८१४
प्रकाश खाइजु कम्प्युटर इन्जिनियर प्रविधि परामर्श (हाल कर शाखा) ९८४१४३०६६३
राजन सुवाल सिभिल इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४९८५७७२२
किशोर दुमरु सिभिल इन्जिनियर ९८५११९००५८
सुरेश तुईतुई सिभिल इन्जिनियर ९८४१७९१५०७
कृष्णगोविन्द सुवाल ना.सु प्रशासन शाखा ९८४१३९५१४९
दिव्यलक्ष्मी बज्राचार्य ना.सु आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१३९३५३०
गिता फैजु कम्प्युटर अपरेटर(पाँचौ) नक्सा उपशाखा ९८४१२५५४४५
राध्येश्याम प्रजापति ना.सु जिन्सी शाखा ९८७५४७२०
कृष्ण बहादुर मुग्राती ना.सु मुद्दा उपशाखा ९८४१३९५११९
राजकुमार त्वायना ना.सु मुद्दा उपशाखा ९८४१४९५८११
रामजंग कुँवर खरिदार प्रशासन शाखा ९८४१३९४५०८
कदम कुमारी के.सी. कम्प्युटर अपरेटर(चौथो) प्रशासन शाखा ९८०८८२३१७१
रमिता थापाश्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर(चौथो) प्रशासन शाखा ९८४१४७८४३२