भनपाका गतिविधिहरुबारे जानकारी सहितको जनचेतनामुलक रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक मंगलबार बेलुकी ७:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म भक्तपुर एफ.एम.मा प्रसारण हुदैँछ । सुन्न नभुल्नु होला ।

भनपाद्वारा तयार गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रम हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रेसनोट

Supporting Documents: