Error message

  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

भक्तपुर नगरपालिकामा सफाई मजदुर, हेल्पर र कार्यालय सहयोगी पदमा आवेदन दिने आवेदकहरुको अन्तर्वार्ता हुने सम्बन्धी सूचना !