भनपाका गतिविधिहरुबारे जानकारी सहितको जनचेतनामुलक रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक मंगलबार बेलुकी ७:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म भक्तपुर एफ.एम.मा प्रसारण हुदैँछ । सुन्न नभुल्नु होला ।

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ०१ ६६१०३१०

फ्याक्स्: +९७७ ०१ ६६१३२०६ 

ईमेलः info@bhaktapurmun.gov.np

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !