२०७४ चैत्र २० गतेदेखि प्रत्येक मंगलबार बेलुका ७:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म भक्तपुर एफ.एम.मा भक्तपुर नगरपालिकाका गतिविधिहरुबारे जानकारी सहितको जनचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम संचालन हुँदैछ । सुन्न नभुल्नुहोला ।

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ०१ ६६१०३१०

फ्याक्स्: +९७७ ०१ ६६१३२०६ 

ईमेलः info@bhaktapurmun.gov.np

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !