भनपाका गतिविधिहरुबारे जानकारी सहितको जनचेतनामुलक रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक मंगलबार बेलुकी ७:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म भक्तपुर एफ.एम.मा प्रसारण हुदैँछ । सुन्न नभुल्नु होला ।

विभिन्न महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उप-प्रमुख एवं जनप्रतिनिधिहरु भनपामा स्वागत कार्यक्रम