२०७४ चैत्र २० गतेदेखि प्रत्येक मंगलबार बेलुका ७:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म भक्तपुर एफ.एम.मा भक्तपुर नगरपालिकाका गतिविधिहरुबारे जानकारी सहितको जनचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम संचालन हुँदैछ । सुन्न नभुल्नुहोला ।

विभिन्न महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उप-प्रमुख एवं जनप्रतिनिधिहरु भनपामा स्वागत कार्यक्रम