भक्तपुर नगर पालिकाको तेस्रो नगरसभा उदघाटन समारोह २०७५।०३।०८