भक्तपुर नगरपालिकाको मुख्य बजार लाईनका पसलधनी र ब्यबसायीहरुको भेला