बसाई सराई जाने/अाउने दर्ता

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२. बसाई सराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट बसाईसराईको कागजात

३. जहाँ जान हो त्यहाँको लालपूर्जा

४. बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्र

५. जाने आउने सबै व्यक्तिको नागरिकता र जन्मदर्ताको प्रतिलिपि

६. चालु अा.व.सम्मको सफाई, घर जग्गा र मालपोत कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

४‍. केटाको स्थायी ठेगना सम्बन्धित वडाको हुनुपर्ने

प्रक्रिया: 

घटना घटेको ३५ दिनभित्र सपरिवारको बसाई सराई भए परिवारको मुख्य व्यक्तिले सूचना दिने ।

एकजनाको मात्र बसाईसराई भए निजले सूचना दिने ।

नमुना फाराम तथा अन्य: