नगरब्यापी बासुरी बाजा प्रतियोगिताका सहभागिहरुको भेला