२०७४ चैत्र २० गतेदेखि प्रत्येक मंगलबार बेलुका ७:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म भक्तपुर एफ.एम.मा भक्तपुर नगरपालिकाका गतिविधिहरुबारे जानकारी सहितको जनचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम संचालन हुँदैछ । सुन्न नभुल्नुहोला ।

डेको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाको हिउँदे बालीको मुआब्जा दाबीको लागि निवेदन पेश गर्नेबारे सुचना