चिनिया प्रतिनिधि मण्डलाई भक्तपुर नगरपालिकामा स्वागत गर्दै भनपा प्रमुख