गाईजात्रा पर्ब २०७४ मा विजयी सास्कृतिक समुहहरुलाई पुरस्कार बितरण, सम्मान तथा सास्कतिक कार्यक्रम