भनपाका गतिविधिहरुबारे जानकारी सहितको जनचेतनामुलक रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक मंगलबार बेलुकी ७:०० बजेदेखि ८:०० बजेसम्म भक्तपुर एफ.एम.मा प्रसारण हुदैँछ । सुन्न नभुल्नु होला ।

आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्ष्ँँ २०७४ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा पुनर्योग गर्ने सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना

Supporting Documents: